Program

Počas podujatia Preteky kačíc, 30. júna 2013 v Areáli Divokej Vody v Čunove, sa môžete tešiť na veselé športové zápolenia a príjemnú zábavu.

Začíname na pravé poludnie raftovými pretekmi firmených tímov. Pred treťou budú pretekať rafty s vyžrebovanými návštevníkmi, o tretej nastúpia hlavné preteky kačíc.

Programom vás budú sprevádzať moderátori Gabika a Marcel David.

Paralelne počas celého podujatia bude prebiehať program pre deti a dospelých, ktorý pripravujú zapojené mimovládne organizácie ako aj ďalší priatelia nadácie (dočítate sa nižšie).

12.00 - 14.00  raftové preteky zamestancov firiem, ktoré podujatie podporili, súťažia 6-členné tímy
13.00 - 13.45  predstavenie neziskových organizácií prezentujúcich sa na podujatí
13.45 - 14.15 vylosovanie záujemcov do raftových tímov dvoch hereckých osobností
  Ondreja Kovaľa a Petra Šimuna : )
14.15 - 14.45 predstavenie neziskových organizácií prezentujúcich sa na podujatí
14.45 - 15.10 raftové preteky - herci Ondro Kovaľ a Peter Šimun s vylosovanými návštevníkmi
15.10 - 16.15 hlavné Preteky kačíc - firemných kačíc (veľké kačice) a jednotlivcov (malé kačice)
16.15 - 16.45 vyhodnotenie raftových pretekov firiem a ocenenie víťazov, vyhlásenie výsledkov
Pretekov kačíc, udelenie cien 10 výhercom a vyžrebovanie ďalších 30 cien pre majiteľov
malých kačíc 

V čase od 12.00 do 14.30 si môžete registrovať súťažné kačice v registračnom stánku Komunitnej nadácie Bratislava.

Paralelne počas celého podujatia bude prebiehať program pre deti a dospelých, ktorý pripravujú zapojené mimovládne organizácie ako aj ďalší priatelia nadácie.


Zelená hliadka predstaví všetko to, čo tak skvelo rozbehli a robia, poinformujú vás o recyklácii, ktorú si budete môcť aj prakticky vyskúšať.
Vyskúšať si môžete aj waterball a zažiť tak na chvíľku svet v bubline. O svete autistov vám porozprávajú ľudia, ktorí sa im venujú v organizácii SPOSA. Deti si môžu užiť maľovanie na tvár
a uloviť kačičky z vaničky.
Združenie Mládež ulice si pripravilo tvorivé dielne pre rodiny, budete si môcť napríklad vytvoriť svoj vlastný erb, zahrať spoločenské hry a popritom zistiť, ako nízkoprahové centrum pracuje.
Divé maky vám predstavia svoj štipendijný program, Letnú akadémiu a ďalšie úspešné projekty
pre talentované rómske deti.
Od združenia Námestie pre ľudí sa dozviete, prečo a ako sa venujú Kamennému námestiu, aká je predstava ľudí o jeho súčasnej aj budúcej podobe a napríklad aj o tom, že adoptovať sa dá nielen kačica, ale aj kochlík : )

*
Na Pretekoch kačíc poplávu aj firemné kačice. Každá z nich má svoje súťažné číslo a zábavné meno. Nezabudnite prísť a povzbudzovať ich.

 

Súťažiť budú aj odvážne 6-členné tímy jednotlivých spoločností, ktoré finančne či nefinančne podporili podujatie Preteky kačíc a aktivity Komunitnej nadácie Bratislava. Sily a odvahu si zmerajú raftové tímy zamestnancov a zamestnankýň firiem a nadácii. Držíme im palce :-)