Adoptuj kačicu

Ľutujeme, adoptovanie kačíc prostredníctvom internetu v tejto chvíli už nie je možné.

Svoje súťažné kačice si môžete adoptovať priamo na Pretekoch kačíc v nedeľu 30. júna 2013 od 12:00 do 15:00 v stánku Komunitnej nadácie Bratislava.

Výsledky z Pretekov kačíc a mená výhercov cien zverejníme krátko po pretekoch.

Tešíme sa na Vás :-)
Kačica Alica a Komunitná nadácia Bratislava